Символите се използват в Електронната схема, за да се покаже как схемата е свързана заедно. Реалното разположение на елементите е съвсем различно от това на електронната схема. За да сглобите схема, вие се нуждаете от различна схема, показваща разположението на компонентите върху учебната или печатна платка.