За удобство или за охрана можем да използваме датчик за движение свързан към прожектор. На пазара се предлагат готови прожектори с датчици, но все пак трябва да знаем как да ги свържем към мрежата. Най - общо казано, от датчика излизат 3 жички - кафява, синя и червена. Кафявата жичка свързваме към фазата, синята към нулата и единия край на прожектора, а червената свързваме към другия края на прожектора. От прожектора също излизат 3 жички, като едната от тях е заземяването, която е в различен цвят, останалите две са, тези които свързваме към датчика и мрежата.

След като вече сме свързали всичко и включим прожектора, той светва за няколко секунди, след което изгасва. Това не трябва да ни притеснява, дори при първоначалното включване прожектора свети за по продължително време, докато датчика влезе в работен режим, това може да отнеме до 30 сек.