СЕНТИ ЕООД извършва всички видове ел услуги в Бургас и региона. Изграждане на ел. инсталации на сгради. Подмяна на стари инсталации, ел. табла и елементи. Поддръжка.

Предлага инженерингови услуги и комплексно обслужване - проектиране, доставка, изработване, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане.

Разработка, проектиране и внедряване на системи за автоматизация на производството. Тестове и пускане в експлоатация. Обучение, поддръжка и ъпгрейд на системите. Желанието ни за развитие и динамичният пазар доведоха до естественото разширяване на дейността и обогатяване портфолиото на фирмата с нови продукти и дейности. По този начин СЕНТИ ЕООД предложи на своите клиенти един завършен “продукт” в областта на електроуслугите

Фирмата може да разработи проекти, както за цялостно изпълнение на даден обект, така и само за специализирани части или области от него. За предоставяне на цялостна услуга на клиента, ние предлагаме също така сервиз и техническо изпълнение на проектите. Нашите сертифицирани специалисти и техници са гарант за качественото му техническо изпълнение.

ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕРИНГ

Инженерингът обхваща всички етапи на изграждане на електрически уредби – от проучването, през проектирането, съгласуване на проектите с всички необходими инстанции, изграждане, въвеждане в експлоатация.

Проучване и проектиране в областта на комплексното електрообзавеждане на обекти, инсталации и промишлени системи Проектиране на комплексно електрообзавеждане за разпределение и управление Пълно проектиране ел.част на обекти и комплексна доставка на заложените в проекта уреди, апарати, аксесоари и окомплектовка

Предлагане на гъвкави решения според нуждите на клиента. Доставка и контрол качеството на влаганите материали. Подържа дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори. СЕНТИ ЕООД споделя своя опит и не щади средства и усилия в развитието си, като предлага и използва най-новите техники и технологии в областта. Стремеж към екологично и устойчиво развитие в бизнеса. Предлагане на решения за енергиен мениджмънт. Осигуряване на условия на труд в съответствие с най-съвременните изисквания.

Цени за електро монтажи

Актуално