Строително-монтажните работи са всички видове дейности и работи, които се извършват в процеса на изграждането на дадена сграда или строителен обект.

Нашите майстори и специалисти имат опит с всички видове строително-монтажни работи. Те работят бързо, качествено и ”в екип”, за да постигнат оптимален резултат.

За нас е важно да има етапност и координираност при извършване на строително-монтажните работи, така че отделните екипи да не си пречат, а да работят в синхрон или последователно където е необходимо. Именно това ни позволява да работим бързо, но без да правим компромис с качеството на изпълнението.

СЕНТИ ЕООД предлага скелета, както и услуги за обслужване на трудно достъпни места, изискващи инсталация на строително скеле Фирмата предлага: * Извършване на монтажни дейности по алпийски способ. Всякакви монтажни дейности чрез строителен алпинизъм и чрез скеле.