СЕНТИ ЕООД изпълнява цялостно електрообзавеждането на обекти с различно предназначение. Предлагаме качествена изработка и монтаж на електро инсталации за ниско напрежение в обществено-административни, жилищни и промишлени сгради. Динамично се развиваме и непрекъснато усъвършенстваме, създавайки нови практики при инсталации на битови и производствени единици.

Изпълняваме също така: Кабелни мрежи Заземителни уредби Мълниезащитни уредби Разпределителни уредби и табла Улично осветление Осветителни уредби Резервирани и автономни захранвания По отношение на резервираните и автономни електрозахранвания, клиенти са ни бизнес сгради, търговски вериги, болници и индустриални предприятия.

Цени за електро монтажи

Актуално