Електроразпределителните дружества изграждат захранването до най-близкото до имота табло и поставят там електромера, по който се отчита консумацията. Често тази точка е доста отдалечена от самата къща. Ние изграждаме и узаконяваме външното трасе на ел. захранването. Това се извършва чрез серия от ревизионни шахти и положени в земята тръби, които се бетонират и означават със сигнална лента.

Когато е необходимо, доставяме и монтираме външен БКТП - т.е. трафопост. Тази инвестиция се връща след време, тъй като експлоатационните дружества са задължени да го изкупят. Разбира се, предлагаме и доставка и монтаж на генератори. Възможно е да се разделят кръговете на консумация и да се осигури ел.енергия само за осветление и циркулационни помпи. Така инвестицията в генератор намалява. Генераторите са снабдени с автоматичен превключвател и стартер и осигуряват пълноценно захранване до 10 секунди след спиране на ел. захранването.

Ние разполагаме с необходимото оборудване да предоставим тези услуги дори на трудно достъпни терени, като мобилни кранове, багери, камиони и др. и затова СЕНТИ ЕООД има възможността да изпълнява такива проекти на практика във всяка точка на България.

СЕНТИ ЕООД Констракшън предлага всички услуги, които са необходими за изграждане на външно ел. захранване (EPS) за съществуващи или новоизградени базови станции. Гамата услуги покрива както ниско, така и средно напрежение с въздушни или подземни трасета, трансформатори, заземяване, тест и включване към електропреносната мрежа.